META-Zdravlje – Biološka logika bolesti

Zasto baš ja i zašto sada? Kako postati i ostati zdrav.


„Predavanje je bilo izuzetno edukativno, široko obuhvatno i što je najvažnije povezuje mnogo oblasti te daje celinu da spoznamo kako funkcionišemo. Znam da je čovek energetsko biće i da je sve energija, ali sam sada čula za vezu mentalnog blokiranja - to mi je najvažnije saznanje.“

G.P.

 

„Već duže vremena razmišljam o uticaju fizičkog, psihičkog i spiritualnog na zdravlje i danas sam dobila detaljniji pristup i sjajnu sistematizaciju (naročito tabele i njihova objašnjenja). Jedva čekam nastavak – EFT treninga.“

V.E.

 

„Seminar je izuzetno koristan jer u današnje vreme ima puno informacija koje ne spajamo u celinu. Dobila sam sliku opšteg pristupa, mogućnost izbora. Meni je seminar doneo puno novih informacija, kao i finu energiju predavača i potvrdu da je sve moguće.“

J.V.

 

„Predavanje o holističkom pristupu zdravlju mi je razjasnilo sam pristup, čime sam u svojoj edukaciji dobila kariku koja mi je nedostajala. Dopada mi se što je predavanje prožeto primerima, interaktivno je, tako da je atomosfera pozitivna i podstiče ljude na dalje učenje.“

R.Č.

 

„Seminar je super. Trebao bi više da bude dostupan mladima jer bi im ovakvi načini razmišljanja u mnogo čemu pomogli.“

M.DŽ.

 

„Izuzetno sam zadovoljna prikazom i prezentovanjem. Smatram da sam obogatila sebe novim saznanjima.“

LJ.K.

 

„Dobila sam jako mnogo. Fascinirala me voda i kristali vode. Iako znam dosta o dejstvu reči ovde sam upotpunila svoje znanje. Čak i o hrani sam saznala mnogo više, iako dosta znam.“

LJ.S.