Obnavljanje seminara i treninga

Kao što ste svi čuli, obnavljenje je majka znanja.

A Studio za edukaciju i vrhunska dostugnuća Vam omogućuje obnavljenje treninga u pola cene redovnih treninga!

 

“Izvanredno iskustvo, brušenje i dopuna znanja "biserima" i "dijamantima". Još jasniji uvid u izvanredne filigranske mogućnosti metode EFTa. Oduševljena sam. Hvala vam za izvanredno prenošenje ovih divnih znanja i tehnika sa srcem i dušom.”

J.D.

 

“Nakon ispita za praktičara nivoa 2 prijavila sam se još jednom na oba nivoa 1 i 2 sledeće godine - i bilo mi je vrlo korisno, jer sam čula rečenice koje su mi prvi put nekako pobegle - teško je već prvi put usvojiti baš sve, a sve je veoma važno. Sada sam na nivou tri koji bih svakom preporučila ko želi da se bavi EFTjem.

R.Č.

 

“Sticajem okolnosti sam bila emocionalni pomoćnik na Jasmininim seminarima. Zato sam bila npr na nivou jedan 7 puta, i prosto je neverovatno da čak i sedmi put slušanja dobijam nove uvide i znanja.”

LJ.S.