Poznati

Deepak Chopra"EFT pruža velike isceliteljske mogućnosti."
Deepak Chopra, MD

 

Candace Pert"EFT predvodi novi isceliteljski pokret."
Candace Pert, PhD autor knjige "Molekuli emocija"

 

Cheryl Richardson"Sudbina EFTa je da bude vrhunski isceliteljski metod 21. veka."
Cheryl Richardson autor knjige "Nepogrešiv dodir milosrđa"

 

Bruce Lipton"EFT je jednostavan i moćan proces koji ima snažan efekat na genetsku aktivnost, zdravlje i ponašanje."
Bruce Lipton, PhD autor knjige "Biologija verovanja"

 

Donna Eden"EFT je jednostavna i efikasna tehnika koja proizvodi izvanredne rezultate. Mislim da bi treblo učiti decu još u osnovnoj školi kako da je koriste."
Donna Eden ko-autor "Energetska psihologija obećava"

 

Eric Robins"Ja često koristim EFT u radu sa svojim pacijentima i to sa odličnim rezultatima."
Eric Robins, MD ko-autor knjige "Vaše ruke isceljuju"

 

Norm Shealy"Terapije bazirane na meridijanima, kao što je EFT... mogu imati rezultate van svih razmera u odnosu na njene troškove i kompleksnost."
Norm Shealy, MD autor knjige "Medicina Duše"
* Meridijani su energetski kanali u ljudskom telu, a na principima stimulacije meridijana deluje akupunktura