Odricanje odgovornosti

Informacije sadržane na ovoj web stranici su opšteg i obrazovnog tipa i nisu namenjene kao medicinski saveti. Za sve medicinske aktivnosti pribavite saglasnost svoga lekara.

Pružene informacije su opšteg karaktera i, iako verujemo da su tačne, ne mogu predstavljati garanciju,  ili da su prikladne za korišćenje svakog čitaoca. Svaki slučaj je specifičan za sebe i traži ličnu odgovornost same osobe za sve svoje aktivnosti.