EFT - Tehnika Emocionalne Slobode

EFT osnovni nivo - dvodnevni seminar

Osnove samopomoći u savladavanju neželjenih emocija, straha, stresa, fizičkog bola i postizanje unutrašnjeg mira. U okviru ovog treninga naučićete i sistematski pristup za “čišćenje” svoje prošlosti i postizanje ličnog mira.

 

Pogledajte komentare ranijih polaznika EFT osnovnog nivoa >


Prijavite sa za EFT osnovni nivo preko ovog linka.

EFT srednji nivo - dvodnevni seminar, ili trodnevni

Preduslov za pohađanje nivoa dva je završen EFT osnovni nivo. Proširuje i produbljuje znanje sa osnovnog nivoa i dalje nadograđuje blaže pristupe neprijatnim sećanjima, menja limitirajuća ubeđenja i daje prva znanja za rad sa drugima.

Za solidan nivo samopomoći preporučuju se oba nivoa. Takođe, oni su i prvi korak u sticanju znanja za profesionalnu primenu tehnike na drugima.

Oni koji pohadjaju srednji nivo isključivo u cilju napredne samopomoći bez namere da rade sa drugima, sem najuzih članova porodice, mogu pohadjati samo dva dana.

Treći dan je obavezan za sve koji nameravaju raditi sa drugima i sticati certifikaciju praktičara. Tu spadaju i oni koji nameravaju pridodati EFT drugim tehnikama koje koriste u radu sa drugima.

Oni koji žele započeti rad sa drugima mogu raditi certifikaciju najnižeg nivoa praktičara po standardima renomirane internacionalne organizacije AAMET. Svi koji završe srednji nivo imaju pravo da krenu u proces certifikacije AAMET EFT praktičara srednjeg nivoa (najniži praktičarski nivo).

Jasmina Kovačev je kvalifikovani trener AAMET član internacionalne organizacije energetskih psihologa.

 

Pogledajte komentare ranijih polaznika EFT srednjeg nivoa >


Prijavite se za EFT srednji nivo preko ovog linka.

EFT napredni nivo - jednogodišnja kompleksna edukacija

Polaznici kažu da je ovo nivo na kom počinju da sagledavaju pravu dubinu, širinu i stvarne mogućnosti EFTa u profesionalnoj primeni. Ovo je kompleksna edukacija koja kreće sa dva dana treninga, zatim podrazumeva jednogodišnji program tematskih treninga, praktičnog rada i grupne supervizije u vidu telekonferencije, da bi se nakon toga završila sa dva dana finalne radionice. Prvi dvodnevni trening je početak edukacije ka naprednom nivou EFT praktičara po AMMETu.

 

Pogledajte komentare ranijih polaznika EFT naprednog nivoa >


Prijavite se za EFT napredni nivo preko ovog linka.


Video iz serije edukacije od pre par godina na temu emocija i EFT tehnike je ovde.