Otpustite blokade novcu

Ograničavajuća uverenja o novcu stičemo od prvog dana života kroz sve što čujemo i doživimo, jer je novac prisutan u svakodnevnom životu. Ova uverenja postaju deo naših programa po kojima funkcionišemo.

Bez obzira šta želimo na svesnom nivou, naši programi podsvesti su ti koji određuju koliko ćemo novca imati. Često su ti programi u suprotnosti sa onim što želimo, pa stoga deluju sabotirajuće kada je u pitanju naša sposobnost da steknemo ili da zadržimo novac.

Da bi promenili svoju finansijsku situaciju, jedan od prvih koraka je rešiti negativne programe podsvesti vezane za novac koje ste sticali od prvog dana života. Mnogih od njih uopšte niste svesni i zato je prvi korak uvek uvideti šta je to što imate kao program, a ne koristi vam, odnosno šteti vam kad je u pitanju novac.

Vaš odnos prema novcu određuje i odnos novca prema vama. Da li vam to zvuči čudno? Novac je energija i ponaša se prema svim zakonima energije.

Stoga ako vam nije bitan, neće ni biti u vašem novčaniku. Ako ga optužujemo da je izvor svog zla, da li će želeti da bude u vašem društvu? Stoga vaš odnos prema novcu direktno odredjuje koliko ćete biti poželjno društvo novcu. Vaš odnos prema novcu je često uslovljen vašim uverenjima vezanim za novac, mada i neki drugi uticaju mogu biti u igri.

Vaša finansijska zona konfora je takođe faktor koji određuje koliko možete zarađivati. Verovali ili ne, svi mi imamo svoju finansijsku zonu konfora. Možda ste već čuli da zbir prihoda pet osoba sa kojima se najčešće družimo podeljen na pet, je približan iznos koji mi zarađujemo.

Čak nam je zona konfora u druženju ograničena prihodima koje stičemo! Da li znate koliko je vaša finansijska zona konfora? Da li znate kako da je povećate? Malo je onih koji znaju, a vi možete postati jedan od tih.

Ova celodnevna radionica je namenjena rešavanju upravo takvih blokada i uspostavljanju novog odnosa prema novcu i sa novcem.

Prijavite sa na Radionicu preko ovog linka.