AAMET

aamet logoAAMET - Asocijacija za unapređenje meridijanskih terapija je profesionalna internacionalna organizacija koja ima za cilj da podržava kvalitetno širenje edukacije samopomoći i profesionalnih veština različitih meridijanskih terapija medju kojima EFT ima istaknuto mesto kao najrasprostranjenija tehnika.

Praktičari koji su certifikovani od strane AAMETa su prošli ne samo edukaciju nego i proces certifikacije koji pokazuje da imaju određen stepen veština za rad sa drugima. Certifikat pohađanja nije isto što i certifikat praktičara. Certifikat nivoa dva je prvi stepen certifikacije, a oni koji su stekli nivo tri certifikat praktičara je ono što pokazuje veći stepen edukacije i iskustva jer su prošli kroz jednogodišnji proces stičući takvu kvalifikaciju.

Na sledećem linku se možete više upoznati sa AAMET kodeksom ponašanja.