Informacije o tehnici

Tehnika Emocionalne Slobode – EFT, je bazirana na klasičnim principima akupunkture i moderne Ajnštajnove teorije. Sastoji se od jednostavne procedure tapkanja akupunkturnih tačaka bez nelagodnosti akupunkturnih igala. Kod pravilne primene tehnike dolazi do brzog podešavanja energetskih meridijana dok smo pažljivo mentalno podešeni na ono što je u osnovi problema. Na ovaj način je uspostavljena važna veza između uma i tela. Mnogi je zovu i emotivna akupresura ili psihološka akupresura, a pripada novoj oblasti koja se zove Energetska Psihologija.


Pored toga što je tehnika najviše primenjivana na emotivnim problemima koji su često uzročnik zdravstvenih problema, sve više se koristi u mnogim drugim oblastima. Principi su isti, a znanje korisnika u oblast primene tehnike, kao i umetnički deo veštine same tehnike, je ono što čini razliku u kvalitetu seansi i dobijenim rezultatima.


Kome može koristiti ova tehnika?

EFT je pokazao impresivna poboljšanja u širokom spektru problema uključujući:

 • Traumatična sećanja
 • Regulisanje stresa
 • Strahove i fobije
 • Vaspitavanje dece
 • Zavisnosti
 • Širok spektar fizičkih problema
 • Ublažavanje i prevazilaženje bolnih stanja (uključujući i hroničan bol)
 • Sopstveni imidž
 • Lična dostignuća
 • Biznis dostignuća
 • Dostignuća u prodaji
 • Sportska dostignuća
 • Rad sa životinjama

Tri glavne oblasti EFT primene

 • Rešavanje određenih emotivnih problema i neutralizovanje trauma iz prošlosti (koje bi se jednog dana neminovno odrazile na fizičkom nivou), jer svaka trauma utemelji brojna verovanja koja nas ograničavaju u mnogim oblastima života. EFT može eliminisati bilo koji emotivni intenzitet koji ne želite da imate i koji vas na bilo koji način ograničava, ili vam smeta u vašem svakodnevnom životu.

 • Poboljšanjezdravstvenog stanja, uklanjanje bolova kojih nikako drugačije ne možete da se rešite, ili kombinacija različitih tehnika, jer je to često najbolji pristup isceljenju. EFT može eliminisati verovanja koja ste usvojili kao rezultat kondicioniranja od strane vaših roditelja, vršnjaka, učitelja, društva, koja vam štete, ili bar odmažu da postignete ono što pokušavate. Npr. „Šećerna bolest je deo naše porodice; novac je koren svog zla; ako nemate bolove nakon 40 godina života, bolje se uštinite da budete sigurni da ste još živi; treba teško raditi da bi se zaradilo novac… „

Da li vam je nešto od ovog poznato? Da li želite da živite život onih čije programe ste usvojili? Sigurno bi bilo bolje da imate sopstveni sistem verovanja koji vam koristi.

 

 • Uklanjanje određenih blokada sa puta ka svom uspehu. EFT se može koristiti za postizanje novih ciljeva kao i “ugradnju” novih lepih emotivnih stanja nakon uklanjanja negativnih. Ono što je deo našeg sistema verovanja se odražava u našoj realnosti. Da bi se bilo šta promenilo u našem zivotu, mora se promeniti način razmišljanja koji polazi od ličnih verovanja, tj. ubeđenja. Zajedničkim radom omogućuje se maksimiziranje ličnog potencijala.

Kako vi možete osetiti koristi EFTa

 • Privatne seanse (lokacija nije bitna)
 • Seminari EFTa
 • Tematski seminari ili treninzi
 • Kombinacija bilo koja od gore tri navedena načina